Welkom bij de Stichting Bevordering Huifbedrijden


De therapeutische werking van de samenwerking tussen mens en dier, wordt al zeer lang erkend. Zo heeft het therapeutisch paardrijden al decennia lang een positieve aandacht.

Parallel aan deze ontwikkelingen, is het idee van het huifbedrijden ontstaan. Met de jarenlange ervaring, heeft de ‘ontdekker’ van therapeutisch huifbedrijden de heer J. Roelofsen, bekend van de Manege zonder Drempels, als initiatiefnemer de SBH opgericht.


De laatste jaren heeft het huifbedrijden een enorme vlucht genomen. Er zijn momenteel 20 tot 25 maneges in Nederland actief bezig met huifbedrijden. Het (commerciële) belang van het huifbedrijden heeft in Nederland gehoor gevonden. Een keerzijde van de snelle ontwikkelingen is de druk op de kwaliteit. Niet iedereen heeft dezelfde filosofie over huifbedrijden, waardoor er sprake is van een zekere wildgroei binnen deze bedrijfstak.


De Stichting Bevordering Huifbedrijden, kortweg SBH, stelt als doel om richtlijnen aan te brengen in het huifbedrijden en staat als overkoepelende organisatie voor opleiding en ondersteuning aan een ieder die informatie wil over therapeutisch huifbedrijden.